Lokale recherche

Telefoon

De lokale recherchedienst (LRD)

De organieke tabel van onze LRD telt 46 onderzoekers, waarmee de minimumnorm wordt nageleefd, beoogd in de omzendbrief PLP10. Ze zijn verdeeld over 6 secties: Stadsbendes, Fraude, Verdovende middelen, Misdrijven tegen Personen en Goederen, Radicalisering en Gezin/Jeugd. Alle secties zijn gecentraliseerd (in de antenne Etterbeek) behalve de sectie 'Gezin/jeugd' die gedecentraliseerd is (in de afdeling van Etterbeek en die van Sint-Lambrechts-Woluwe).

Sectie stadsbendes:

De sectie stadsbendes behandelt alle soorten misdrijven en misdaden, begaan door leden van stadsbendes of daders die als dusdanig beschouwd kunnen worden.De meeste feiten gepleegd door deze daders hebben betrekking op diefstallen en gelijkaardige feiten. De onderzoekers kennen hun doelgroepen goed en zijn in staat om heel wat daders, gefilmd bij hun wandaden, te identificeren.

Sectie fraude:

De sectie fraude is gespecialiseerd op financieel gebied. Deze sectie is ook gespecialiseerd op het vlak van namaak, vals geld en cybercriminaliteit.Ze inventariseert en volgt ook de Business Centers (postbussen die adressen van handelsbedrijven vormen) die gevestigd zijn in de zone.

Sectie verdovende middelen:

De sectie 'verdovende middelen' behandelt de apostilles afkomstig van het Parket en onderzoeksrechters evenals de feiten vastgesteld door de eerste lijn teams die een meer gerichte knowhow vereisen. Hun

onderzoeken doen daarom vaak een beroep op 'bijzondere onderzoeksmethodes' en meer specifiek op indicatoren. De meeste onderzoeken gebeuren telefonisch, zowel retroactief als op het niveau van actief

luisteren. .

Sectie misdrijven tegen personen en goederen:

De sectie 'Misdrijven tegen Personen en Goederen' behandelt vooral feiten van diefstal in al hun vormen.

Sectie radicalisering:

De Sectie Radicalisering behandelt zogenaamde 'soft' informatie met betrekking tot radicalisering en beheert de gerechtelijke dossiers op dat gebied.  In het kader van de opvolging en informatie-uitwisseling rond Foreign Terrorist Fighters

(FTF) door de politiediensten en andere partners (OCAD, Staatsveiligheid, Militaire veiligheid, administratieve overheden, …), werden diverse interdisciplinaire structuren opgericht op nationaal, arrondissement- en gemeentelijk niveau, om een integraal en geïntegreerd beleid op dit gebied te ontwikkelen. Onze sectie radicalisering is vooral aanwezig in de structuren ingevoerd op het niveau van het gerechtelijk arrondissement. Ter herinnering, eind 2015 werd op initiatief van elke burgemeester voor zijn gemeente een Cel Lokale Geïntegreerde Veiligheid (CSIL) opgericht in onze 3 gemeenten. Het gaat

om gemeentelijke overlegplatforms, met als hoofddoel de uitwisseling van informatie in verband met Foreign Terrorist Fighters (FTF) aanwezig op het grondgebied van de gemeente, een uitwisseling tussen de gemeentediensten en de lokale politie. Onze diensten worden er meestal vertegenwoordigd door de verantwoordelijke van het zonaal informatiekruispunt (ZIK).

Sectie gezin - jeugd:

De Sectie Gezin - Jeugd werkt vooral op intrafamiliaal geweld, problematische of risicovolle gezins- en schoolsituaties  evenals zedenfeiten. .