Onthaal

Telefoon

Het onthaalpersoneel informeert de bevolking en verwijst door, noteert klachten,

aangiften en verklaringen van getuigen of slachtoffers en verschaft informatie aan de partijen in kwestie.

Het staat in voor de opvolging van alle onderzoeken met betrekking tot deze klachten, hoorzittingen van gearresteerde personen en taken die eruit voortvloeien. Het neemt deel aan de verschillende acties inzake

genegotieerd beheer van de openbare ruimte (ordehandhaving) en aan acties georganiseerd

door andere diensten van de politiezone, zoals diegeorganiseerd in het kader van BOB campagnes,

gerechtelijke acties van de Lokale Recherchedienst enz.