Politionele Slachtofferbejegening

Telefoon

De DPSB, het vroegere Bureau voor Slachtofferbejegening (BSB), staat in voor:

  •  de opvang van slachtoffers van strafbare feiten op korte termijn: .
  •  ondersteuning aan het politiepersoneel tijdens een interventie bij slachtoffers; het geven van sensibilisatie- en opleidingssessies voor het personeel op bepaalde specifieke gebieden: er werden 2 baremische opleidingen georganiseerd betreffende het brengen van slecht nieuws.
  •  terbeschikkingstelling van adequate informatie: Een sociale kaart bijhouden,displays met brochures ter beschikking stellen in onthaalruimtes en de update van het intranet op dat vlak.
  •  deelname aan overlegplatforms voor een beleid gericht op slachtoffers van strafbare feiten: De DPSB neemt deel aan de arrondissementsraad van het parket van Brussel en aan 'intervisies' (vergadering waarin vakkennis en goede praktijken worden uitgewisseld) georganiseerd door de 'Service d'Aide aux Justiciables' en de Dienst Slachtofferonthaal. Hij neemt ook deel aan het de werkgroep van het Ministerie van Binnenlandse zaken voor een beleid gericht op slachtoffers van aanvallen.