Wijk

Telefoon

De wijkinspecteur heeft een essentiële rol die veel verder reikt dan eenvoudige, administratieve taken. Hij oefent een politiefunctie uit die het meest zichtbaar en toegankelijk is voor de mensen die in de wijk wonen of werken.Hij is de gesprekspartner bij uitstek van de burgers, zowel op het vlak van preventie als van repressie. Hij is zowel bemiddelaar bij geschillen en burenruzies als gids voor administratieve en verechtelijke stappen.Door een zichtbare aanwezigheid bij patrouilles te voet of activiteiten en festiviteiten georganiseerd in zijn wijk, bouwt hij relaties op met de bevolking en ontwikkelt hij partnerships met alle spelers van het maatschappelijke leven.De wijkinspecteur is ook een heel nuttige bron van

inlichtingen op het vlak van bestuurlijke en gerechtelijke politie door zijn kennis van het terrein en van de bevolking.

Dit geldt met name het geval in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering: de inspecteur is een spilfiguur op dat gebied. Dankzij het rechtstreekse contact met de inwoners en handelaars van zijn wijk, is hij het best geplaatst om gedragsveranderingen bij iemand te ontdekken of hierover op de hoogte te worden gebracht.