15/05/2019 Verkeersactie in samenerking met RSZ en VLABEL

Vandaag heeft PZ Minos opnieuw een verkeersactie gehouden, dit in samenwerking met de RSZ en de VLAamse BELastingsdienst (VLABEL). De controles gingen door in Boechout en in Mortsel.

Dit zijn de resultaten:

  • 67 bestuurders werden gesampled: allen negatief.
  • 1 bestuurder legde een positieve ademtest af, zijn rijbewijs werd voor 3 uren ingehouden, zijn wagen werd echter wel getakeld omwille van openstaande schulden bij de Vlaamse Belastingsdienst én wegens niet -verzekerd voeren, zijn voertuig was bovendien ook niet geldig geschouwd.
  • er werd een vrachtwagen gecontroleerd dewelke in overtreding was met het niet dragen van zijn veiligheidsgordel, inbreuken aangaande tachograaf en ladingzekering.
  • een vrachtwagen was niet in orde met zijn vervoersvergunning: 1.500 euro boete.
  • 4 bestuurders reden rond zonder een geldige keuring.
  • een vrachtwagen werd gecontroleerd dewelke niet in orde was met zijn wekelijkse rusttijden: 2.750 euro boete.

De collega’s van VLABEL inden vandaag ook openstaande schulden voor het bedrag van 10.000 euro.