Nieuw techniek van phishing

De politiezone MINOS heeft vernomen dat er mogelijk een nieuwe techniek van phishing wordt gebruikt.

Bij deze techniek zouden mensen thuis opgebeld worden, in naam van de politiezone MINOS, met de vraag om aan de lijn te blijven en bepaalde toetsen in te drukken op haar/zijn computer.
De politiezone MINOS houdt eraan haar inwoners te waarschuwen dat dit allicht een poging tot oplichting betreft. De politiezone MINOS of één van haar medewerkers zal NOOIT naar burgers bellen met de vraag om zijn/haar computer te manipuleren.

Moest u geconfronteerd worden met een dergelijke vraag : ga hier dan NIET op in.

Verbreek de verbinding, en doe aangifte.