Politie Minos gebruikt vanaf nu bodycams.

Onze visie is dat wij, als modern politiekorps, onder meer garant willen staan voor een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger. Door het gebruik van bodycams willen wij het vertrouwen van de inwoners vergroten.

Bodycams zijn kleine draagbare camera’s die op de uitrusting van onze politieagenten worden bevestigd. Zij kunnen bij alle soorten incidenten bewijsmateriaal met beeld en geluid opnemen. Zij zijn als het ware een onafhankelijke getuige van ons optreden en van de interacties met slachtoffers en verdachten.

Wij gebruiken bodycams om verschillende redenen. Wereldwijd gebruik van bodycams door politiediensten heeft aangetoond dat

  1. het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten daalt door een ontradend effect;
  2. tussenkomsten bij geweldsincidenten de-escaleren (betrokkenen kalmeren);
  3. minder klachten worden ingediend over het optreden van politieambtenaren;
  4. ingediende klachten kunnen beter worden onderzocht;
  5. het vertrouwen van de bevolking in haar politiedienst vergroot;
  6. de opgenomen beelden helpen om processen-verbaal te vervolledigen en als voorbeeld bij training en opleiding. 

Politieagenten kunnen de bodycams gebruiken op alle plaatsen waar zij moeten optreden. Dit omvat zowel alle openbare plaatsen (verkeersongeval op de openbare weg, vechtpartij op de markt) als alle publiek toegankelijke plaatsen (agressie op een winkelparking, overlast in een bibliotheek). Ook bij tussenkomsten in private plaatsen zoals een woning (familiaal geweld, vaststelling van een inbraak, huiszoeking, …) mag de bodycam gebruikt worden. De betrokken personen (slachtoffer, verdachte, getuige) moeten hun toestemming hiervoor niet geven of kunnen dit niet weigeren. De politieambtenaren moet wel waarschuwen wanneer zij de bodycam gebruiken.

De opnames worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en kunnen enkel door de politieambtenaar zelf bekeken worden of door dienst Intern Toezicht bij een klacht. Wanneer de beelden de inhoud van een proces-verbaal verduidelijken, worden zij hieraan toegevoegd.