Politieraad 27/02/2019.

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u, bij deze, mee dat de politieraad, gelet op artikel 27 van de politiewet, zal vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 27 februari 2019 om 20.00 uur.