Politieraad 28/04/2021

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u mee dat de politieraad digitaal vergaderd heeft op woensdag 28 april 2021 om 20.00 uur.

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.

Dit zijn de agendapunten die in de openbare zitting aan bod kwamen op de politieraad van 28 april 2021.

Hier vind je het verslag terug.