Verslag politieraad 25 september 2019

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u mee dat de politieraad heeft vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 25 september 2019 om 20.00 uur.

Openbaarheid van bestuur vereist dat de politieraad zijn verslag publiceert.

Dit zijn de agendapunten die in de openbare zitting aan bod kwamen op de politieraad van 25 september 2019.

Bijlage