Diefstal in woning

Inhoud:

 1. diefstalpreventieadvies
 2. preventietips
 3. vakantietoezicht 
 4. alarm
 5. cameratoezicht

 

Diefstalpreventieadvies

Bescherm uw woning: raadpleeg een diefstalpreventieadviseur! 

Wist je dat er in België elk uur acht inbraken gebeuren? Niet alleen heeft dit enorme materiële schade tot gevolg, ook mentaal en gevoelsmatig is dit moeilijk te verwerken. Reden genoeg om je woning beter te beschermen tegen inbrekers!

Hoe begin je hieraan?

Een eerste, heel eenvoudige, stap is om beroep te doen op een diefstalpreventieadviseur (DPA) van onze politiezone.

Wat is de meerwaarde van het bezoek van een diefstalpreventieadviseur?

Samen met jou doen wij een rondgang van de woning en maken we een veiligheidsdiagnose. Vervolgens geven we je nauwkeurig en vertrouwelijk advies hoe het risico op inbraak in jouw woning tot een minimum te beperken. Ons advies is altijd neutraal, objectief en gratis. Je bent vrij om ons advies al dan niet op te volgen.

Wie zijn wij?

Momenteel zijn er twee adviseurs in de politiezone Minos die deskundig opgeleid zijn en de nodige ervaring hebben op het terrein. Wij zijn op de hoogte van de meest recente technologieën. Bovendien hebben wij sinds kort vier burgers opgeleid tot vrijwillige DPA’ers. Op aanvraag komen ze bij je thuis langs en geven ze je gratis advies.

Heeft zo’n advies nut?

Wij zijn ervan overtuigd dat na het opvolgen van ons advies de kans, om (opnieuw) slachtoffer te worden van een inbraak, verkleind. Uiteraard kunnen wij niets uitsluiten en nemen wij geen verantwoordelijkheid op als er zich toch feitelijkheden voordoen.
Uit onderzoek is gebleken dat ruim 9 op de 10 mensen tevreden zijn over het geleverde advies. Meer dan 8 op de 10 mensen voelen zich veiliger na het opvolgen van de adviezen.

Wanneer een advies vragen?

Je kan op elk moment advies aanvragen. Wacht niet af tot u slachtoffer bent geworden! Wist je dat we ook advies op bouwplan kunnen geven?

Hoe kan u ons bereiken?

Via de dienst diefstalpreventie.

(bron: secunews)

Meer info en tips vind je op de website van Besafe (http://besafe.jdbi.eu/tips) of in hun brochure "veilig wonen" onderaan deze pagina. 

Preventietips

In dit filmpje geeft één van onze diefstalpreventieadviseurs 10 tips om woninginbraken tegen te gaan en te voorkomen.

Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden of naar aanleiding van vakanties. Zorg er daarom voor dat uw woning 's avonds verlicht is. We hebben hieronder een aantal preventieve tips opgesomd:

 • Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamer aan en uit gaat volgens uw leefpatroon.
 • Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 • Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even.
 • Laat geen briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 • Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat u kan aanvragen via uw lokale politie als u op vakantie vertrekt.
 • Laat via uw woning een bewoonde indruk na.
 • Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de visibiliteit verminderen.
 • Laat geen gereedschap of ladders rondslingeren, deze zouden inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit uw tuinhuis af met een sleutel.
 • Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm's, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
 • Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevie niet op uw trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
 • Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 • Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak      foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op http://www.besafe.be/  (rubriek: Onze publicaties).
 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Uw diefstalpreventieadviseur van de lokale politie geeft u hierover graag gratis advies.
 • Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie.

Meer informatie en meer preventietips vind je via deze link. Hier vind je ook de contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur.

Vakantietoezicht 

Je plant een vakantie in binnen- of buitenland of je bent gewoon een langere periode van huis weg? Zorg er dan voor dat je woning geen makkelijke prooi is voor inbrekers.

Er zijn tal van eenvoudige preventiemaatregelen die je zelf kan nemen, maar ook de politie kan tijdens jouw afwezigheid een oogje in het zeil houden. Deze service is bovendien geheel gratis.

Hoe vakantietoezicht aanvragen?

Opgelet: bezorg het ingevulde formulier minstens 14 dagen voor vertrek.

Tijdens je afwezigheid komt de politie regelmatig een kijkje nemen aan jouw woning. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts. Wanneer problemen of onregelmatigheden worden vastgesteld, verwittigt de politie een van de contactpersonen die je hebt opgegeven.

Wordt er niets vreemds vastgesteld, dan laat de controlerende inspecteur een kaartje achter met datum en uur van de controle. Op die manier weet je hoe vaak en wanneer de politie effectief is langs geweest.

Veilig wonen

Je wilt natuurlijk zorgeloos op vakantie kunnen vertrekken. Dat houdt in dat alles in je koffer moet zitten. Maar ook dat je je woning zo veilig mogelijk achterlaat.

Om er zeker van te zijn dat je de belangrijkste zaken gecontroleerd hebt, kan je de brochure "veilig wonen" lezen. Je kan dit onderaan deze pagina terugvinden. 

Alarm

Installatie

Wanneer een particulier zijn eigen alarmsysteem installeert, is deze niet meer verplicht het alarmsysteem te laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens zijn systeem onder spanning te zetten. Wanneer deze particulier zijn systeem niet zelf installeert, moet dit steeds geplaatst worden door een erkende beveiligingsonderneming.

Onderhoud

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Hij kan dit zelf doen, indien hij het niet zelf doet moet hij beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming.
Indien het onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, geeft deze een attest af.
Het jaarlijks onderhoud blijft bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten dat voorziet in een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.

Meldpunt alarmsystemen (aangifte alarminstallatie)

Het gebruik van een alarmsysteem (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen), die niet aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, dient binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van zijn alarmsysteem, dit aan te melden bij het meldpunt alarmsystemen (www.policeonweb.be). Hij moet alle verplichte informatie overmaken aan het meldpunt alarmsystemen. Ook wijzigingen van de informatie dienen binnen de 10 dagen te worden medegedeeld. Voor een gebruiker (zowel goederen- als persoonsalarmsystemen) die aangesloten is bij een erkende alarmcentrale, doet de alarmcentrale de aangifte.

De minister bepaalt de data waarop de meldingen voor het eerst moeten worden verricht.

Cameratoezicht

Bewakingscamera's zijn nu al een vertrouwd fenomeen. We voelen er ons aan de ene kant veiliger door maar aan de andere kant wordt ons dagelijks doen en laten voortdurend in beeld gebracht. Onze privacy is hierdoor flink aangetast.

Wie een bewakingscamera installeerde, moest vroeger de Privacywet naleven. Met de tijd is echter gebleken dat er een specifieke wet nodig was om de privacy van de burger optimaal te beschermen. Enkel op die manier kon men het best tegemoetkomen aan de belangen van alle partijen: de filmer en de gefilmde. Daarom heeft het Parlement een wet gestemd die de plaatsing en ook het gebruik van bewakingscamera's regelt, met name de Camerawet. Toch moet ook de Privacywet nog worden nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld.

Meer info op www.privacycommission.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 451 98 98.