Krijg je een subsidie als je een BIN wil opstarten?

Stad Lier geeft subsidies om een BIN op te starten maar er zijn wel een aantal voorwaarden aangebonden. 

Wat is een BIN voor stad Lier? 

  • Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt of wijk. De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).
  • Een BIN is dus geen organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken op zich neemt.
  • Het doel is om het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden.

Voorwaarden

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling:

  • tussen de lokale politie en de burgers
  • door het verspreiden van preventieve tips
  • met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie
  • afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers

Kosten 

  • een BIN oprichten is kosteloos 
  • het abonnement en de communicatiekosten worden gedragen door stad Lier
  • ieder BIN krijgt nog een jaarlijkse subsidie van 200 euro

Aanvraag

Dien je aanvraag in via het online formulier. Dit wordt automatisch doorgestuurd.

Bron: stad Lier 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .