Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen burgers en de politie, vooral op het vlak van informatie-uitwisseling.

Deze communicatie verloopt in twee richtingen:

  • Van BIN-leden verwacht de politie een verhoogd meldingsgedrag, het rechtstreeks en onmiddellijk doorgeven van dringende situaties en het efficiënt reageren op informatie die door de politie ter beschikking wordt gesteld.
  • BIN-leden mogen van de politie verwachten dat er dringende telefonische spraakberichten worden verstuurd wanneer dit aangewezen is. Meestal gaat dit om feiten die op heterdaad of kort na de feiten worden vastgesteld (vb. inbraak en de daders zijn nog in de buurt). 

Daarnaast worden er ook niet-dringende berichten verspreid door de politie. In onze zone gebeurt via mail.  Deze kunnen preventietips bevatten, informatie over specifieke modus operandi, verwittigingen bij sterke verhoging van bepaalde vormen van criminaliteit in de buurt… Tevens van belang het geven van feedback aan de BIN-leden.  Wanneer er een dringend bericht werd verspreid is het de bedoeling om achteraf feedback te geven, weliswaar binnen de grenzen van het beroepsgeheim en met bescherming van de privacy van de betrokkenen.

Aan het hoofd van ieder BIN staat een coördinator. Hij of zij is verantwoordelijk voor het ledenbeheer. Dit wordt niet door de politie gedaan.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .