Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Door de werkoverlast bij de parketten zijn deze niet meer bij machte het groot aantal overgemaakte processen-verbaal te behandelen en zijn zij genoodzaakt een belangrijk deel van de processen-verbaal, opgesteld naar aanleiding van overtredingen van politiereglementen, te seponeren. Dit wil zeggen dat de overtreder geen boete kreeg. Anderzijds zorgen veel van dergelijke overtredingen juist wel voor veel overlast bij omwoners. Daarom heeft de wetgever de "gemeentelijke administratieve sancties" ingevoerd.

Hieronder vindt u de verdeling per gemeente, geteld op de datum van de beslissing.

 

Vorig

jaar

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

sept

okt

nov

dec

Inbreuken op het Uniform Politiereglement worden vanaf de leeftijd van zestien jaar bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Dit betekent concreet het volgende: