Prioriteit illegale immigratie en mensenhandel

Wat is onze doelstelling?

Door middel van een goede samenwerking met gemeentelijke diensten en andere betrokken partners, de georganiseerde vormen van illegaal verblijf en van de illegale exploitatie van de arbeid en seksualiteit van anderen opsporen en doen ophouden.

Wat doet de politie eraan?

Preventief wordt vooral regelmatig overleg gepleegd met gemeentelijke en andere diensten. Zo kunnen bijvoorbeeld schijnhuwelijken voorkomen worden en kunnen 'huisjesmelkers' snel en kordaat aangepakt worden.

De politie doet ook regelmatig controles op illegale tewerkstelling in allerlei sectoren, op het illegaal verblijf in gekende panden en plaatsen, e.d.

Tevens wordt er onderzoek verricht inzake schijnhuwelijken, naturalisaties van vreemdelingen, regularisaties van illegaal verblijf, gezinsherenigingen, e.d. Ook het onderzoek naar vervalsing van allerlei verblijfsdocumenten gebeurt zeer regelmatig.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

Belangrijke opmerking: Hoe meer de politie opsporingen doet en onderzoek verricht naar illegale immigratie en mensenhandel, hoe hoger de cijfers! Hoge cijfers zeggen dus weinig of niets over de omvang van dit probleem in de samenleving, maar wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van dit fenomeen. In het kader van illegale immigratie en mensenhandel treedt de politie immers vooral proactief op, dus zonder voorafgaande oproep, aangifte of klacht van een benadeelde burger.

cijfers: druk hier