Cijfers module trajectcontrole

Doelstellingen

Met de 'module trajectcontrole' en bijhorende verkeersborden op deze trajecten,streven we de volgende doelstellingen na:

Ontraden van het plegen van snelheidsovertredingen;

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze trajecten laten dalen.

Evaluatie

Hieronder vindt u een tabel met het aantal opgestelde PV's - snelheidsovertredingen:

Heeft deze 'trajectcontrole' geleid tot een daling van de verkeersongevallen op deze wegen? Hieronder vindt u de evolutie van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze wegen:

Achter het woord 'Cervus' zit een dubbele symboliek. 'Cervus' is het Latijnse woord voor 'hert'. Het hert staat in het wapenschild van Turnhout en 'Cervus' verwijst dus naar Turnhout en dus ook naar de Politie Regio Turnhout, waar de verschillende modules en opzoekmogelijkheden in de server, in 2008 uitgeschreven werden en opgenomen in het lastenboek voor dit netwerk van slimme camera's. De alertheid en waakzaamheid van het hert, met gespitste oren voor ieder gevaar, symboliseert bovendien de alertheid en waakzaamheid van ons netwerk van slimme camera's.