Bewakingscamera's

Doelstellingen

Met de 'module whitelistcontrole' tenslotte streven we de volgende doelstellingen na:

Doelstellingen

Met de bewakingscamera's - nummerplaatlezers, de borden die deze slimme camera's aankondigen en de 'module bewakingscamera's' op de server, streven we meerdere doelstellingen na, met name:

Doelstellingen

Met de 'module blacklistcontrole' streven we de meerdere doelstellingen na:

Doelstellingen

Met de 'module controle sluikverkeer - zwaar vervoer' streven we de volgende doelstellingen na:

  • De leefbaarheid in bepaalde dorpskernen terug verhogen door het verbod voor vrachtwagens boven de 3.5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening, beter te controleren;
  • De snelheid van de (toegelaten) vrachtwagens beter te controleren.

Evaluatie

Hieronder vindt u een tabel met het aantal PV's inzake sluikverkeer - zwaar vervoer:

Doelstellingen

Met de 'module trajectcontrole' en bijhorende verkeersborden op deze trajecten,streven we de volgende doelstellingen na:

Ontraden van het plegen van snelheidsovertredingen;
Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze trajecten laten dalen.

Evaluatie

Hieronder vindt u een tabel met het aantal opgestelde PV's - snelheidsovertredingen:

De Politie Regio Turnhout is sinds november 2009 gestart met de uitbouw van een "netwerk van bewakingscamera's - nummerplaatlezers". Deze camera's staan opgesteld aan al onze afritten van de E34, al onze invalswegen tot onze 7 gemeenten en tenslotte op verbindingswegen binnen onze politiezone.