Prioriteit leefmilieu

Wat is onze doelstelling?

De prioritaire doelstelling is om, waar mogelijk, via 'bemiddeling' en 'probleemoplossend werken' deze problemen op te lossen. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkagenten. Pas in tweede orde en ook voor grotere milieuproblemen zal eerder verbaliserend opgetreden worden door de dienst milieupolitie en team leefmilieu. Ook in geval van verbaliserend optreden moet de oplossing van het probleem prioritair blijven.

Wat doet de politie eraan?

Op het vlak van preventie en raadgeving pleegt de politie regelmatig overleg met allerlei andere diensten teneinde milieu-inbreuken waar mogelijk te voorkomen. Zo worden bijvoorbeeld risico gevoelige bedrijven regelmatig preventief gecontroleerd samen met andere milieudiensten.

De politie doet ook regelmatig controles op afvaltransporten en op het uitrijden van drijfmest.

Verder worden thematische controles gedaan zoals geluidsoverlast vooral in de zomermaanden, controles op de opslag en verkoop van vuurwerk e.d.

In geval van milieu-inbreuk worden de nodige vaststellingen gedaan en stalen genomen, waar nodig in samenwerking met andere diensten. Het herstel van de eventuele schadelijke gevolgen voor de omgeving staat hierbij centraal en wordt dus ook opgevolgd door de politie.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

Belangrijke opmerking: De cijfers hieronder vermeld zijn deels het gevolg van een oproep, aangifte of klacht van de bevolking, maar ook deels het gevolg van eigen opsporingen en ambtshalve vaststellingen door de politie. Hoe meer eigen opsporingen de politie doet, hoe hoger de cijfers!

De cijfers hieronder vermeld, bevatten de volgende misdrijven:

  • Inbreuken op de stedenbouw en ruimtelijke ordening
  • Inbreuken op verboden reclame
  • Inbreuken op natuurbehoud
  • Inbreuken op de dierenbescherming
  • Inbreuken op de hormonenwetgeving
  • Inbreuken voedingswaren

cijfers: druk hier