Cijfers module bewakingscamera

Doelstellingen

Met de bewakingscamera's - nummerplaatlezers, de borden die deze slimme camera's aankondigen en de 'module bewakingscamera's' op de server, streven we meerdere doelstellingen na, met name:

  • Een algemene preventie en het voorkomen van misdrijven;
  • Aan daders ontraden om misdrijven te plegen;
  • Misdrijven ophelderen en de pakkans verhogen;
  • Een efficiëntere aanpak van rondtrekkende dadergroepen van woninginbraken, inbraken in bedrijven en handelspanden, ramkraken, e.d.
  • Het toenemend fenomeen van verkeersongevallen met vluchtmisdrijven terugdringen.

Evaluatie

Voor de evolutie van de cijfers van de voornaamste misdrijven en verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze politiezone, verwijzen we naar de "Evolutie veiligheid" op deze website.