Cijfers module bewakingscamera

Doelstellingen

Met de bewakingscamera's - nummerplaatlezers, de borden die deze slimme camera's aankondigen en de 'module bewakingscamera's' op de server, streven we meerdere doelstellingen na, met name:

  • Een algemene preventie en het voorkomen van misdrijven;
  • Aan daders ontraden om misdrijven te plegen;
  • Misdrijven ophelderen en de pakkans verhogen;
  • Een efficiëntere aanpak van rondtrekkende dadergroepen van woninginbraken, inbraken in bedrijven en handelspanden, ramkraken, e.d.
  • Het toenemend fenomeen van verkeersongevallen met vluchtmisdrijven terugdringen.

Evaluatie

Voor de evolutie van de cijfers van de voornaamste misdrijven en verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze politiezone, verwijzen we naar de "Evolutie veiligheid" op deze website.

Het programma op de server, Cervus genaamd, wordt dagelijks gebruikt om allerlei opzoekingen te doen in geval van misdrijven en verkeersongevallen met vluchtmisdrijf in de buurt. Hieronder vindt u een tabel met het aantal opzoekingen per maand:

opzoeking

Deze dagelijkse opzoekingen leiden regelmatig tot de opheldering van misdrijven. Het gaat doorgaans over inbraken en verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, maar ook zeer ernstige misdrijven zoals verkrachting en gewapende overvallen werden reeds opgehelderd dankzij Cervus.