Prioriteit fietsdiefstallen

Wat is onze doelstelling?

Het aantal fietsdiefstallen doen dalen en het aantal teruggevonden fietsen die aan de rechtmatige eigenaar kunnen terug bezorgd worden doen toenemen.

Het betreft een nieuw project dat van start ging op 01/01/2005.

Wat doet de politie eraan?

Zeer veel teruggevonden fietsen kunnen door de politie niet aan de eigenaar terugbezorgd worden omdat de fiets geen nummer draagt zodat de eigenaar doorgaans niet kan achterhaald worden. Indien je fiets geen ingeslagen kadernummer heeft van de fabrikant, moet je dus je fiets laten graveren door je gemeente. Hoe langer hoe meer gebruiken de gemeenten ook speciale zelfklevers voorzien van je rijksregisternummer.

De politie doet ook periodiek controles aan fietsenstallingen en kijkt na of je fiets slotvast gestald is.

Indien je fiets zou gestolen worden, doe dan klacht bij de politie en breng je "fietspasje" of een kopie van de factuur mee. Indien je dat niet hebt, breng dan alle gekende gegevens van je fiets mee. De politie stelt hiervan een proces-verbaal op zodat al deze gegevens in de politiecomputer zitten in gans België. De politie zal je verwittigen indien je fiets terug gevonden wordt. Je kan ook een elektronische aangifte doen via Police On Web.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds het referentiejaar 2004

De aantallen hieronder vermeld bevatten de fietsdiefstallen die aangegeven werden bij de politie. Wellicht zitten we hier met een groot 'dark number' (= fietsdiefstallen die niet aangegeven werden bij de politie).

cijfers: druk hier