Nieuws

Politie Regio Turnhout zet extra ploegen in tijdens eindejaarsperiode

De Politie Regio Turnhout zal de komende eindejaarsperiode extra patrouilles inzetten in de 7 gemeenten van onze politiezone (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar).  Naast de 4 interventieploegen die de klok rond op de baan zijn en de dringende oproepen beantwoorden, zullen onze wijkagenten en 8 bijkomende patrouilleploegen de komende weken dagelijks verstrengd toezien op de naleving van de geldende coronamaatregelen.  De naleving van die maatregelen is absoluut noodzakelijk om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Een actueel overzicht van alle coronamaatregelen vind je op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid.  Vind je daar niet de informatie die je zoekt, dan kan je met jouw vragen ook terecht op het gratis telefoonnummer 0800 14 689. 

Politie Regio Turnhout reageert na TV-reportage in 'Factcheckers'

Woensdagavond zond Eén het TV-programma 'Factcheckers' uit.  De makers van het programma wilden daarin nagaan wat er gebeurt met gevonden voorwerpen die bij de politie of lokale gemeentebesturen worden binnengebracht. Verdwijnen die voorwerpen stiekem of komen ze uiteindelijk toch terug terecht bij de rechtmatige eigenaar? Dat was de hamvraag in de reportage.

De TV-makers deden een onderzoek bij een 50-tal gemeentebesturen en politiekorpsen in ons land. Ook de Stad Turnhout en de Politie Regio Turnhout kwamen in de uitzending aan bod. Maar het stadsbestuur en de korpsleiding van de politie betreuren de manier waarop het verhaal door de TV-makers is gebracht en het beeld dat door de TV-uitzending is geschetst. Vandaar deze toelichting.

Nieuwjaars- en driekoningenzingen kunnen niet doorgaan

De tradities van het nieuwjaars- en driekoningenzingen zijn zo oud als de straat. Elk jaar opnieuw kijken kinderen er reikhalzend naar uit om rond de jaarwisseling al zingend van deur tot deur te trekken, in ruil voor een snoepje of wat centen. Maar corona heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt. Geen kermissen, geen grote evenementen en alles wat toch nog kan doorgaan, moet zo 'coronaproof' verlopen, met maar één doel: het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van corona tot een absoluut minimum te beperken.

Hoe kan u drugsplantages of -labo's in uw buurt herkennen?

Eén van de prioriteiten in het zonaal veiligheidsplan van de Politie Regio Turnhout is de aanpak van de drugsproblematiek. Met controleacties en doorgedreven onderzoek wil het drugsteam in onze politiezone zowel het gebruik, de handel en de productie van verdovende middelen aanpakken. Vooral bij het opsporen van cannabisplantages of drugslabo's kan ook u als buurtbewoner een belangrijke bijdrage leveren.

Een politieonderzoek start zelden of nooit in de media

Politie Regio Turnhout vraagt slachtoffers van misdrijven voorzichtig om te springen met verspreiden van bewakingsbeelden