Cijfers module controle sluikverkeer - zwaar vervoer

Doelstellingen

Met de 'module controle sluikverkeer - zwaar vervoer' streven we de volgende doelstellingen na:

  • De leefbaarheid in bepaalde dorpskernen terug verhogen door het verbod voor vrachtwagens boven de 3.5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening, beter te controleren;
  • De snelheid van de (toegelaten) vrachtwagens beter te controleren.

Evaluatie

Hieronder vindt u een tabel met het aantal PV's inzake sluikverkeer - zwaar vervoer: