Prioriteit diefstallen (in woningen en handelspanden)

Wat is onze doelstelling?

Het aantal woninginbraken en diefstallen in woningen op zijn minst doen stagneren en liefst doen dalen en de bevolking zodoende een beter veiligheidsgevoel geven. Ook die inbraken in bedrijven en handelspanden krijgen onze prioritaire aandacht.

Wat doet de politie eraan?

De politie onderneemt hiertoe tal van acties zowel op het vlak van preventie, van ontrading, van degelijke vaststellingen, van onderzoek als op het vlak van de nazorg.

Preventief geven wij ondermeer informatievoordrachten, verspreiden wij periodiek preventietips, controleren wij op aanvraag je woning wanneer je met vakantie bent, geven wij op vraag technopreventief advies over je woning, ondersteunen wij buurtinformatienetwerken, e.d.

Wij doen ook zeer regelmatig grootschalige controleacties waarbij tal van voertuigen en personen gecontroleerd worden op de eventuele aanwezigheid van gestolen voorwerpen of inbrekersmateriaal.

In geval van inbraak doen wij grondige vaststellingen, doen wij een buurtonderzoek en nemen wij alle sporen op. Zo beschikt ons korps over een eigen goed opgeleid en goed uitgerust team van "technische vaststellers" die op een deskundige manier alle sporen opnemen. Degelijke vaststellingen zijn immers onontbeerlijk voor het verder onderzoek.

Een team van 24 mensen onderzoekt verder alle inbraken en tracht de daders te identificeren en de nodige bewijselementen te verzamelen. Ook de gerechtelijke dienst van de federale politie doet veel onderzoek naar woninginbraken gepleegd door rondtrekkende dadergroeperingen.

Indien je slachtoffer bent van een woninginbraak hechten wij ook belang aan de nazorg. Onze wijkagent zal een herbezoek brengen en je informeren over de stand van het onderzoek. Je kan dan ook nog eventuele elementen aangeven waar je niet aan gedacht had bij de aangifte. Onze dienst slachtofferzorg zal op aanvraag ook psychosociale bijstand geven en ook doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten indien nodig. Indien gewenst geven wij ook technopreventief advies om je woning voortaan beter te beveiligen.

Kortom, de politie onderneemt tal van acties om het aantal inbraken te doen dalen en om de daders te vatten.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?1. Woninginbraken

Inzake woninginbraken treedt de politie reactief op, dus na oproep, aangifte of klacht van een benadeelde burger. Het 'dark number' (= aantal niet-aangegeven feiten) ligt wellicht vrij laag.

cijfers: druk hier

2. Diefstal in woning

Indien we naast woninginbraken ook de diefstallen in een woning (dus zonder braak te plegen bv omdat de deur los was) meetellen, dan registreren we voor beide samen de volgende aantallen:

cijfers: druk hier

3. Inbraken in bedrijven en handelspanden

ook de inbraken in bedrijven en handelspanden behoren tot het fenomeen waar we prioritair op inzetten. We registreerden de volgende inbraken:

cijfers: druk hier