Prioriteit drugsoverlast (inzonderheid het dealen)

Wat is onze doelstelling?

Repressief optreden tegen dealers en producenten en de overlast in de buurt van vooral het uitgaansleven, scholen en plaatsen waar vooral jongeren komen, onder controle houden.

Wat doet de politie eraan?

Op preventief vlak geeft de Politie Regio Turnhout voordrachten inzake drugpreventie aan begeleiders van jongeren. Ook geven wij op vraag van schooldirecties het 'MEGA-project' (Mijn eigen goed antwoord) aan de leerlingen van het laatste jaar van het lager onderwijs. Dit is een training om neen te leren zeggen tegen zaken die je beter niet doet zoals roken, alcohol drinken of drugs gebruiken.

De Politie Regio Turnhout doet ook zeer regelmatig drugscontroles op de invalswegen van dancings, fuifzalen, e.d. of drugscontroles in dergelijke instellingen zelf. Hetzelfde gebeurt bij bijvoorbeeld muziekfestivals.

De meeste energie gaat evenwel naar onderzoek. De meeste drugsinbreuken worden immers vastgesteld op basis van het afnemen van verhoren, huiszoekingen, politieobservaties, e.d.

Ook de nazorg is belangrijk. Drugsgebruikers worden door de Politie Regio Turnhout aangemoedigd om zich te laten begeleiden door deskundigen om te stoppen met het drugsgebruik. In geval van minderjarige gebruikers worden de ouders geïnformeerd.

Wat is de evolutie van het fenomeen sinds de politiehervorming van 01/01/2002 (2001 = referentiejaar)?

Belangrijke opmerking: Hoe meer de politie controles en opsporingen doet en onderzoek verricht naar drugs, hoe hoger de cijfers! Hoge drugscijfers zeggen dus weinig of niets over de omvang van het drugsprobleem in de samenleving, maar wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van dit fenomeen. In het kader van drugs treedt de politie immers vooral proactief op, dus zonder voorafgaande oproep, aangifte of klacht van een burger.

cijfers: druk hier