Veiligheidsmonitor wordt vanaf vandaag verspreid

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden.

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor vanaf vandaag worden verspreid. Ongeveer 500.000 personen die via een statistische toevalssteekproef werden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. De analyses worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.