Acties verkeer en drugs 09-03-2020

Op maandag 9 maart organiseerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in samenwerking met verschillende partners acties inzake drugs en verkeer. 

Op maandag 9 maart organiseerde de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op verschillende locaties in de politiezone (o.a. het station, omgeving Montenakenweg en Cicindria, …), drugscontroles met de steun van drugshonden.

 • Proces-verbaal (pv) voor 2 meerderjarigen voor het bezit van verdovende middelen
 • Pv voor 1 minderjarige voor het gebruik van verdovende middelen
 • Verder werden er 5 Belgische identiteitskaarten (3 staan geregistreerd als gestolen en 2 als verloren) 2 Belgische rijbewijzen (1 gestolen, 1 verloren) aangetroffen en in beslag genomen tijdens de acties.

Vervolgens organiseerde de verkeersdienst in samenwerking met de collega’s van Vlabel en de douane een verkeersactie. 

Volgende vaststellingen werden verricht.

Politie:           

 • 3 onmiddellijke inningen (OI’s) voor het niet dragen van de veiligheidsgordel
 • 1 OI voor niet kunnen tonen van de eID
 • 1 pv inzake inschrijving voertuig
 • 1 pv wegens overlading
 • 1 pv wegens rijden spijts verval: het voertuig werd op bevel van het parket geïmmobiliseerd
 • 234 bestuurders werden gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol, geen van hen was in overtreding
   

Vlabel (Vlaamse Belastingdienst):           

 • 2 pv’s inzake inschrijving van een voertuig (buitenlandse nummerplaat)
 • 24 pv’s inzake niet betalen van de taks: totaal € 7 112.58. Hiervan werden 2 voertuigen getakeld wegens het niet betalen van het openstaand saldo (saldo eerste voertuig: € 663 - saldo tweede voertuig: meer dan € 5000)
   

Douane:         

 • 2 voertuigen getakeld wegens niet-verzekering
 • 1 OI wegens geen keuring
 • 3 penale boetes werden voldaan ter plaatse (€ 247, € 213 en € 1329)
 • 2 penale boetes werden NIET voldaan ter plaatse (€ 1216 en € 22.727) de voertuigen werden getakeld