Analyse camerabeelden levert in 72% resultaat op.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn overtuigd van de efficiëntie van een goed uitgebouwd cameranetwerk om de veiligheid en leefbaarheid in de Politiezone te waarborgen en nog te verhogen.  

“In totaal zijn er nu 61 camera’s actief op het grondgebied van Sint-Truiden. De aanwezigheid van camera’s verhoogt niet alleen de objectieve veiligheid, maar eveneens het subjectieve veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers. De burger voelt zich veiliger dankzij de camera’s.”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

“Het beheer van de camera’s is in handen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, dat de beelden monitort en verwerkt. Hiertoe werd eveneens het operatorlokaal gemoderniseerd en werden de nodige opleidingen voorzien voor onze politiemensen, die de toestellen bedienen.”, zegt korpschef Steve Provost.

Afgelopen jaar werden er door de medewerkers van het Lokaal Informatiekruispunt (LIK)
245 analyses van camerabeelden (117 privébeelden en 127 stadscamera’s) uitgevoerd naar aanleiding van gerechtelijke feiten. In maar liefst 72% resulteerden de analyses in een positief resultaat, waarbij in 91 dossiers een persoon of een voertuig effectief kon geïdentificeerd worden. Bij de andere dossiers werden feiten vastgelegd op beeld, maar daar kon voorlopig nog geen verdachte aan gekoppeld worden. 

Aan de hand van de analyse van het cameranetwerk van de binnenstad en het onderzoek door de gerechtelijke dienst konden verschillende feiten opgehelderd worden. In mei 2019 werden nog drie verdachten gearresteerd in het kader van een inbraak in een telecomwinkel in het centrum van Sint-Truiden.  Met de hulp van het cameranetwerk en de ANPR werd in een ander dossier de aanwezigheid van bepaalde voertuigen gelinkt aan een reeks winkelinbraken in het centrum, wat uiteindelijk tot de aanhouding van verdachten uit het Luikse resulteerde. 

“De camera’s zijn eveneens een handig hulpmiddel om in realtime onze politiediensten een beter overzicht te geven van wat er allemaal op het terrein gebeurt.”, aldus korpschef Steve Provost.  

Zo kon een man via camerabeelden op heterdaad betrapt worden tijdens een fietsdiefstal. Via de andere stadscamera’s kon zijn traject verder gevolgd worden, waardoor nog andere gestolen fietsen aangetroffen werden.   

Ook verschillende verdwijningen en dossiers van vandalisme werden dankzij de camera’s opgehelderd. 

Naast de vaste camera’s en de ANPR beschikken we eveneens over een mobiele camera, die we op verschillende plaatsen kunnen inzetten in het kader van ordehandhaving tijdens evenementen en in het kader van sluikstorten.                                

“Er zal in 2020 bijkomend geïnvesteerd worden in de verdere uitrol van het cameranetwerk en ANPR (vast en mobiel).”, besluit een tevreden burgemeester Veerle Heeren.                                                                    

Steve Provost                                                                            Veerle Heeren
hoofdcommissaris van politie                                                    burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                                  voorzitter politiecollege en -raad