Cybercriminaliteit. Dichterbij dan je denkt!

Het leven speelde zich in 2020 en 2021 grotendeels online af en dat merken we ook in het hoge aantal onlinemisdrijven. De bedragen die de daders proberen buit te maken stijgen jaar na jaar. In 2020 werden 112 feiten aangegeven voor een bedrag van € 773.460. In 2021 waren dat 133 feiten voor een bedrag van € 1.264.350.”, zegt korpschef Steve Provost.

“Dit toont dat het sensibiliseren van de burgers en het inzetten op preventie uitermate belangrijk is. We schenken als politiezone dan ook extra aandacht aan cybercriminaliteit en hoe je vermijdt om er slachtoffer van te worden. Cybercriminelen vinden spijtig genoeg telkens nieuwe manieren om iemand proberen op te lichten.”, aldus burgemeester Patrick Lismont.

“Om de burgers nog beter te kunnen informeren, werd de brochure “Cybercriminaliteit dichterbij dan je denkt” opgesteld. Er is uiteraard heel veel informatie online te vinden, maar de burger heeft graag ook nog iets concreet in handen en met deze brochure willen we daaraan tegemoetkomen. Er worden verschillende vormen van cybercriminaliteit kort beschreven, er staan preventietips in en ook wat te doen als het toch misgaat.”, zegt burgemeester Dries Deferm.  

“Wanneer burgers informatie komen vragen aan het onthaal of een klacht neerleggen, krijgen ze zo een brochure mee. Dit om te voorkomen dat ze (nog eens) slachtoffer worden. De brochure is ook online terug te vinden op de website Cybercriminaliteit | Lokale Politie Sint-Truiden - Gingelom - NieuwerkerkenJe woning beveiligen tegen inbrekers vindt iedereen vanzelfsprekend. Dit zou ook zo moeten zijn voor je digitale wereld. De manier waarop je op het internet surft, contacten onderhoudt met je bank, de overheid of een potentiële partner moet gepaard gaan met een zekere voorzichtigheid.”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

Naast deze brochure, richten we in 2022 ook verschillende infosessies in. De eerste is een ouderavond “Kinderen, jongeren & sociale media” samen met Link in de Kabel vzw. We willen daarmee de ouders bewust maken van de voor- en nadelen van het gebruik van sociale media. Meegeven waar kinderen en jongeren vooral mee bezig zijn en hoe je daar als ouder mee omgaat. Deze avond stond gepland op dinsdag 8 februari, maar door de huidige coronasituatie zal die naar een later tijdstip verplaatst worden.

Het aanbod voor scholen geldt ook nog steeds. Collega’s geven een toelichting over veilig en verantwoord internetgebruik.  Aangezien we deze periode niet fysiek in de klas kunnen komen, brengen we - heel toepasselijk - een beetje internetwijsheid bij op een digitale manier. Er wordt tijdens de lessen gesproken over het maken en delen van foto’s, cyberpesten, gevaren van contacten leggen met onbekenden, … .

“Kortom, via verschillende kanalen proberen we jong en oud mee te geven hoe bewust om te springen met de mogelijkheden en de valkuilen van de online wereld”, besluit korpschef Steve Provost.

Steve PROVOST                                                                                    Veerle HEEREN
hoofdcommissaris van politie                                                                  burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                                                voorzitter politiecollege

Dries DEFERM                                                                                         Patrick LISMONT
burgemeester Nieuwerkerken                                                                  burgemeester Gingelom