Het gezegde “Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht”, gaat hier niet op.

Eind december vorig jaar stelde de dierenpolitie van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een proces-verbaal op voor het vangen van beschermde diersoorten, het bezit van illegaal gevangen soorten (2 sijzen en 3 distelvinken), bezit en gebruik verboden vangtuigen (valkooi en klepkooi). De dieren en de materialen werden onmiddellijk in beslag genomen. Betrokkene kreeg hiervoor onlangs een bestuurlijke geldboete van 800 euro.