IK WORD graag GEZIEN

Verkeersactie verlichting zwakke weggebruikers en bromfietsen
“IK WORD
graag GEZIEN”

“Een goede zichtbaarheid en veilig verkeer gaan hand in hand, zeker nu het ‘s morgens langer en 's avonds al heel vroeg donker is. Bij slechte zichtbaarheid of in het donker bestaat het risico dat weggebruikers elkaar niet of te laat zien. Zonder verlichting of met kapotte verlichting rijden is gevaarlijk voor jezelf en voor anderen.”, zegt burgemeester Dries Deferm.

actie verlichting kaart

“Ondanks de verkeerslessen in de scholen en preventiecampagnes moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er nog steeds veel zwakke weggebruikers zonder (correcte) verlichting rijden tijdens de donkere dagen. Heel wat ongevallen kunnen echter voorkomen worden door het gebruik van de verlichting bij slecht zicht of in het donker. Zorg er dan ook voor dat jij en je vervoermiddel gezien worden!” aldus burgemeester Veerle Heeren.

“Om het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer extra in de verf te zetten, neemt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, net als voorgaande jaren van maandag 29 november tot vrijdag 3 december 2021 deel aan de provinciaal gecoördineerde thema-actie "Verlichting - zwakke weggebruikers / bromfietsers".
In de politiezone doen ze dat onder de titel ‘IK WORD graag GEZIEN’.
De actie richt zich op fietsers en bromfietsers, maar omdat de step ook niet meer uit het straatbeeld weg te denken is, zal hier door onze politiediensten dit jaar ook extra aandacht aan geschonken worden.”
verduidelijkt korpschef Steve Provost.

“De slogan duidt enerzijds op het belang van een goede verlichting en anderzijds op de eigen verantwoordelijkheid en die van ouders/naasten om erop toe te zien dat wie zich met de fiets verplaatst goed zichtbaar is in het verkeer, zodat de kans op ongelukken daalt.”, zegt burgemeester Patrick Lismont.

De  personen die volledig reglementair uitgerust zijn, krijgen een lotje en maken kans op een verkeerspakket, als beloning voor hun inspanning. De winnaars worden op maandag 6 december 2021 op onze website (www.politie.be/5376) en facebook (lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken) gepost.
Voor de personen, die niet reglementair uitgerust zijn, wordt een proces-verbaal (pv) opgesteld.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken blijft de ganse winterperiode controleren op verlichting.

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en politieraad

Dries Deferm
burgemeester Nieuwerkerken

Patrick Lismont
burgemeester Gingelom

Steve Provost  
hoofdcommissaris van politie
korpschef