Laat je niet beduvelen - Diefstal met list

Team Preventie en Handhaving en lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken lanceren campagne tegen diefstal met list

Laat je niet beduvelen - diefstal met list

De nationale actiedag tegen inbraak, 1dagniet, vindt vanaf 2021 plaats onder de noemer BeSafe@Home en met een ruimere focus. Terwijl 1dagniet vooral focuste op inbraakpreventie, richt de nieuwe campagne BeSafe@Home zich op de strijd tegen elke vorm van diefstal: diefstal met list, fietsdiefstal, gauwdiefstal, diefstal in auto's, diefstal van gegevens op smartphones, cybercriminaliteit, … en natuurlijk ook inbraak.

“De eerste BeSafe@Home campagne vond plaats in de week van 18 tot 24 oktober 2021. Tijdens deze week ondernamen de preventiedienst, de gemeenschapswachten en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verschillende gerichte acties. Zo organiseerden de diefstalpreventieadviseur en de vrijwilligers in elke gemeente een pop-up rond diefstalpreventie en via verschillende kanalen werden er preventietips gedeeld, … .”, zegt Dries Deferm.

“Tot en met augustus 2021 zijn er 52 inbraken (effectief en poging) in woningen vastgesteld in de politiezone. Voor het jaar 2020 waren dit er 112 in totaal. Deze cijfers tonen een sterke daling ten opzichte van de cijfers de jaren daarvoor. Door de pandemie zijn meer mensen thuisgebleven, waardoor er automatisch minder gelegenheid was tot inbreken. Nu het normale leven volop hervat, dienen we terug extra alert te zijn. Het is dan ook belangrijk om onze inwoners constant te blijven sensibiliseren rond inbraakpreventie. Kleine inspanningen hebben vaak al een groot effect.”, aldus Patrick Lismont.

“Daarom richten het team Preventie en Handhaving van de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zich ook op diefstal met list onder de titel “Laat je niet beduvelen”.

Diefstal met list is een vorm van diefstal waarbij een persoon zich voordoet als iemand anders, zoals bijvoorbeeld een politieagent of een werknemer van een nutsmaatschappij, om een woning binnen te dringen. In de woning pleegt deze persoon dan een diefstal of troggelt hij de bewoner een som geld af. Het valt ook regelmatig voor dat deze persoon werkt met een of meerdere kompanen. Het komt er vooral op aan dat je goed moet opletten wanneer een onbekende aanbelt.”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

“Dit fenomeen omvat talrijke modus operandi, die gaan van zich uitgeven als politieagenten of bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Er werd een campagnefilmpje opgenomen met enkele concrete situaties, een uitgebreide lijst met tips staat gepubliceerd op de websites en wordt ook via de sociale media verspreid. ”, zegt korpschef Steve Provost. “Er wordt vaak geprofiteerd van de kwetsbaarheid van oudere mensen om hun huis binnen te dringen en hun bezittingen te stelen. Wees waakzaam en licht zeker je ouders, grootouders en buren hierover in."
 

Steve Provost                                                                                          Veerle Heeren
hoofdcommissaris van politie                                                                  burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                                                 voorzitter politiecollege

 

Dries Deferm                                                                                            Patrick Lismont
burgemeester Nieuwerkerken                                                                  burgemeester Gingelom
 

Meer tips: Diefstal met list | Lokale Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken