Lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken werft aan

Onthaalbediende - Calog niveau C - diplomavereiste : middelbaar onderwijs  - voltijds vervangingscontract

De politie is op zoek naar een onthaalbediende voor het hoofdcommissariaat, Sluisberg 1 te 3800 Sint-Truiden.  De onthaalpermanentie dient afwisselend verzekerd te worden op weekdagen tussen 08u00 en 20u00 en op zaterdagen van 08u30 tot 16u30.
Het gaat om een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (38 uur per week).

Taakomschrijving

Instaan voor een klantvriendelijk, professioneel en efficiënt onthaal, met volgende specifieke opdrachten:

 • Het eerste contact met het publiek waarna een correcte doorverwijzing naar de bevoegde diensten en/of gepaste informatieverstrekking aangeboden wordt.
 • Registratie van feiten/gegevens in de politionele databank ISLP.
 • Beheer van de telefonische oproepen.
 • Afhandelen van administratieve taken en de daarbij horende procedures, inherent aan de onthaalfunctie (zoals afleveren van attesten en documenten van politionele aard waarvoor geen politionele bevoegdheid vereist is, opstellen van brieven, opmaken van verkorte processen-verbaal, nazicht aanvragen via police-on-web...).
 • De korpschef kan steeds andere taken opleggen afhankelijk van de vereisten van de dienst.

Gewenst profiel

Kennis

 • kennis en inzicht hebben in de structuur en de werking van de politiediensten.
 • basiskennis hebben van courante informaticatoepassingen (bv: Word, Excel,..).
 • goede kennis van de Nederlandse taal (verbaal en schriftelijk).

Vaardigheden

 • communicatief, luisterbereid en sociaalvoelend.
 • zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie.
 • een hoge prioriteit geven aan tevredenheid over de dienstverlening en daarnaar handelen.

Attitude

 • flexibiliteit in werktijden aanvaarden.
 • stressbestendig.
 • stipt en nauwgezet.
 • beleefd, klantvriendelijk en behulpzaam.
 • tactvol, discreet, loyaal, integer en betrouwbaar.
 • zin voor verantwoordelijkheid.
 • probleemoplossend werken.

Wij bieden je :

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (38 u/week)
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering of gratis medische zorgen
 • Weddeschaal CC1 : € 14273,70  - € 22648,02 (brutobedrag – niet geïndexeerd)

Interesse ?

De datum van indiensttreding is voorzien op 01/02/2020.

Stuur je kandidatuur uiterlijk op 18/12/2019 schriftelijk of via mail naar de dienst HRM.

Een volledig sollicitatiedossier bevat je cv, sollicitatiebrief, kopie diploma en een uittreksel uit het strafregister.

Na een screening en persoonlijk gesprek zullen er 10 geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met de jury.

Verdere info kan verkregen worden op het telefoonnummer 011-70 19 66 (Sarah) of
011-70 19 78 (Martine).