Nieuwe brochure "Senioren en veiligheid"

De coronacrisis brengt vele uitdagingen met zich mee.  Sommige groepen in onze samenleving, zoals onder andere senioren, vergen bijzondere aandacht omwille van hun kwetsbaarheid. Daarom werden in maart/april 2020 reeds alle 75+ senioren gecontacteerd in overleg met de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Door belrondes of een bezoek van de wijkinspecteur werd gepeild naar hun hulpbehoeften en werd een teken gegeven dat ze er niet alleen voor stonden.

Dit werd zeer gewaardeerd en de lokale politie wil dit initiatief nu tijdens de donkere wintermaanden herhalen. In november 2020 gaan de wijkinspecteurs van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken alle senioren (die in 2020 75 jaar zijn geworden/worden) in Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken Coronaproof bezoeken.

“De seniorenraden van de 3 gemeenten hebben mee hun schouders gezet onder dit project. Het zijn namelijk zij die het best weten op welke wijze senioren graag geïnformeerd worden.”, aldus burgemeester Dries Deferm.

Brochure senioren en veiligheid en LED-nachtlamp

“Bij het bezoek, zullen de wijkinspecteurs de nieuwe informatiebrochure “Senioren en veiligheid” overhandigen. De brochure is opgebouwd rond 6 thema’s: diefstalpreventie, mobiliteit, communicatie, financiën, valpreventie en brandpreventie. Per thema zijn praktische preventie- en veiligheidstips gebundeld om de senioren bewust te maken van hoe ze zich weerbaarder kunnen maken in het dagelijks leven. In het kader van val- en diefstalpreventie bezorgen we de senioren ook een LED-nachtlampje. Door het in het stopcontact in de gang te plaatsen, kunnen de senioren ‘s nachts veilig opstaan. Het lampje zorgt ook voor extra diefstalpreventie, doordat het automatisch aangaat wanneer het donker wordt.”, verduidelijkt korpschef Steve Provost.

“Het is niet zomaar een “praatje”. Via dit contact wijst de wijkinspecteur op mogelijke preventieve maatregelen wat betreft de veiligheid van het huis, brengt zij/hij de specifieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan nogmaals onder de aandacht en probeert zij/hij, indien nodig, naar de juiste instanties door te verwijzen.”, zegt burgemeester Patrick Lismont.

persvoorstelling senioren en veiligheid

“Onze wijkinspecteurs zullen de komende weken 600 bezoeken afleggen. Door de coronamaatregelen hebben we allemaal wat minder contact met onze omgeving, dat geldt des te meer voor senioren. Senioren staan vandaag weliswaar actief, digitaal, sportief en geëngageerd in het leven, maar dat neemt niet weg dat een helpende hand zeker nu welkom is. De wijkinspecteurs zijn de geknipte vertrouwensfiguren om deze mensen te bereiken.”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

De brochures zullen ook bij de gemeentelijke en de OCMW-diensten ter beschikking gesteld worden.

Steve PROVOST                                                     Veerle HEEREN
hoofdcommissaris van politie                                   burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                 voorzitter politiecollege

Dries DEFERM                                                         Patrick LISMONT
burgemeester Nieuwerkerken                                  burgemeester Gingelom

 

Bijlage