Overlastteam operationeel binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

“Sinds september is een 12-koppig "overlastteam" actief binnen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken. Het team wordt geleid door 2 hoofdinspecteurs, 1 van de gerechtelijke dienst en 1 teamchef van de interventiedienst.”, aldus Dries Deferm.

overlastteam oktober 2021

“Binnen onze politiezone worden we regelmatig geconfronteerd met meldingen van burgers, wijkinspecteurs, partners, … die betrekking hebben op problematieken die overlast met zich meebrengen. Denk hierbij aan locaties waar drugs gedeald worden, fietsdiefstallen, inbraken in voertuigen, sluikstorten, stationsomgeving, alcoholmisbruik op de vesten, geluidshinder, hangplaatsen, …  . Deze vormen van overlast vereisen een globale en geïntegreerde aanpak.”, zegt Veerle Heeren, voorzitter van het politiecollege en de -raad.

“Om hieraan nog meer tegemoet te komen wordt in onze politiezone een overlastteam in het leven geroepen. De doelstelling van dit team is de gecoördineerde aanpak van alle mogelijke vormen van overlast. Het gaat hierbij om preventieve en repressieve controles, … maar ook het verlenen van bijstand aan bepaalde gerechtelijke of bestuurlijke acties.”, aldus Patrick Lismont.

“Het zogenaamde overlastteam zal een brug vormen tussen de reguliere patrouilles van de interventieploegen of de verkeersdienst, de wijkagenten en de onderzoekers van de gerechtelijke dienst. De leden van het team voeren acties uit naast hun reguliere taken. Het overlastteam werkt daarenboven niet alleen binnen de politiestructuren, maar ook daarbuiten nauw samen met andere relevante partners.”, verduidelijkt korpschef Steve Provost.

Op 13 oktober 2021 werd een nieuwe actie ingericht op de gekende overlastplaatsen op de Veemarkt, rond het station en op Nieuw Sint-Truiden. Bij de controles werd cocaïne en een grote som cash geld aangetroffen en werd een voertuig getakeld.

“De oprichting van dit team biedt een toegevoegde waarde aan ons korps en zorgt ervoor dat bepaalde fenomenen gerichter kunnen worden opgevolgd.”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

 

Steve Provost                                                                                     Veerle Heeren
hoofdcommissaris van politie                                                             burgemeester Sint-Truiden
korpschef                                                                                            voorzitter politiecollege

Dries Deferm                                                                                       Patrick Lismont
burgemeester Nieuwerkerken                                                             burgemeester Gingelom