Politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken zet extra in op aanpak snelheidsovertredingen!

"Overdreven en onaangepaste snelheid is een grote bekommernis van de buurtbewoners zoals blijkt uit de vele meldingen aan de gemeenten via onder andere het burgermeldsysteem en aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.", aldus burgemeester Veerle Heeren.

"Ook onze politiemensen blijven vaststellen dat ondanks alle sensibiliserende campagnes en reguliere acties tussen de 5 en 10% van de gecontroleerde bestuurders nog steeds te snel rijdt.", aldus korpschef Steve Provost.

De politiediensten doen dan ook verschillende inspanningen om de kleine en grote wegen verkeersveilig te houden. In eerste instantie met preventieve snelheidsmetingen om de grootte van het probleem in te schatten en als dat niet volstaat, wordt overgegaan naar repressieve controles. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal hiertoe vanaf heden de Lidar en de NK7 inzetten.

Vanaf juli duikt in de politiezone de Lidar op, beter bekend als de superflitspaal. Deze flitspaal wordt 1 week per maand ingezet op verschillende locaties in onze politiezone.

De Lidar (Laser Imaging Detection And Ranging), zo genoemd naar de lasertechnologie waarmee het toestel uitgerust is, kan overal perfect werken. Hij maakt foto's van voor- en achterzijde van elk voertuig dat passeert. In beide rijrichtingen en dit op meerdere rijstroken. En belangrijk hij hoeft niet bemand te worden, maar kan 24/24 ingezet worden.
De superflitspaal heeft net zoals de NK7 in vergelijking met andere flitscamera's (o.a. in anonieme politievoertuigen) het bijkomend voordeel dat hij ook kan flitsen op locaties waar het resultaat van een traditionele flitsradar door heel wat obstakels in het straatbeeld - vangrails, weerkaatsende wanden, garagepoorten..., de zogenaamde parasitaire straling of knikstraalreflectie - kan vervormd worden. Zeker in de binnenstad is dit een belangrijk punt.
De Lidar registreert de snelheden van alle passerende voertuigen, 24 uur per dag. Dit is niet mogelijk met bemande mobiele flitscontroles. Deze continue metingen leveren dan ook een schat aan gegevens voor verdere statistische verwerking.
"Naast zo een mastodont kan je niet kijken, maar dat is ook niet de bedoeling. Het opzet is te sensibiliseren en zoveel mogelijk bestuurders aan te sporen trager te gaan rijden. We zullen het toestel vooral opstellen waar vroegere tests hebben uitgewezen dat er vaak en veel te snel gereden wordt, op ongevalsgevoelige locaties of klachtlocaties. Deze flitser zal zeker ook in de buurt van scholen opduiken.", aldus korpschef Steve Provost.
"We hopen dat de aanwezigheid van de Lidar in een straat zal leiden tot een duidelijke daling van de gemiddelde snelheid en overtredingsgraad in vergelijking met voorafgaande anonieme metingen.", zegt burgemeester Benny Bamps.

Naast de inzet van de Lidar, werd de NK7 (Dual Tracking Radar) aangekocht.
Dit systeem is uitgerust met twee onafhankelijk van elkaar werkende radars: een Doppler tracking radar en een snelheidsradar. Het toestel, dat zowel als een bemande (mobiel) als onbemande (vaste) snelheidsmeter kan ingezet worden, kan gelijktijdig meerdere rijstroken controleren.
Het toestel kan ingezet worden, daar waar de klassieke radar snelheidsmeters niet kunnen (metrologische beperkingen) ingezet worden. Ook zorgt de technologie ervoor dat van ieder voertuig dat zich in de detectiezone van het toestel bevindt de snelheid gemeten kan worden.
De NK7 maakt bovendien gebruik gebruik van infraroodlicht, je ziet dus geen flits. Deze hybride snelheidsmeter kan ingezet worden vanop of in een voertuig, driepikkel, huisvuilcontainer of zelfs indien gewenst vanaf een flitspaal.

"Uiteraard blijven we op de eerste plaats inzetten op preventie en vervolgens op acties specifiek naar gordeldracht, gsm-gebruik achter het stuur, alcohol en drugs in het verkeer en snelheidscontroles.", zegt burgemeester Patrick Lismont.

"Met de inzet van deze 2 systemen willen we vooral de verkeersveiligheid verhogen, door een mentaliteitswijziging bij de bestuurders teweeg te brengen, zodat ze hun snelheid aanpassen.", besluit burgemeester en voorzitter van het politiecollege- en de politieraad Veerle Heeren.

Steve PROVOST
hoofdcommissaris van politie
korpschef

Veerle HEEREN
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

Benny BAMPS
burgemeester Nieuwerkerken

Patrick LISMONT
burgemeester Gingelom