Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar.

Als voorbereiding voor een nieuw zonaal veiligheidsplan hielden wij een lokale veiligheidsbevraging. Wij vroegen naar jouw mening over de veiligheid in onze politiezone en de tevredenheid over ons werk. Uit de resultaten kwamen een aantal punten naar voor waar wij als politiezone nog meer op gaan inzetten. Een goed verkeersbeleid is onmisbaar. We gaan nog meer controleren op snelheid, hinderlijk parkeren en agressief rijgedrag.

We breiden de verkeersdienst uit tot 11 vaste medewerkers, zodat er steeds 2 verkeersagenten ter beschikking staan in de binnenstad van Sint-Truiden. We investeerden ook in een nieuw voertuig voor de verkeersdienst, zodat zij hun taken snel en goed kunnen uitvoeren.

De 4 pijlers van ons verkeersbeleid:

 

1. Preventie en educatie

Om de verkeersveiligheid te verhogen, worden in de politiezone doorlopend preventieve acties georganiseerd. Denk maar aan de preventieve snelheidscontroles, de schooltoezichten, de preventieve acties rond fietsverlichting, het zorgen voor de zichtbaarheid en de aanspreekbaarheid van de politie, … . In het verlengde van preventie zet de politie ook in op educatie. Via het verkeers- en behendigheidspark, verkeerslessen, fietscontroles, de autoluwe schooldag, uiteenzettingen … kan op een educatieve wijze kennisgemaakt worden met de dagelijkse verkeersrealiteit.

2. Repressie

Alcohol en drugs in het verkeer, overdreven en onaangepaste snelheid en het niet dragen van de veiligheidsgordel zijn de “killers” in het verkeer. Bij het voorkomen van verkeersongevallen met lichamelijk letsel gaat er dan ook prioritaire aandacht naar deze aspecten, evenals naar een aantal andere fenomenen, zoals het gebruik van de gsm achter het stuur, zwaar vervoer en tractoren, hinderlijk en gevaarlijk parkeren (o.a. in het centrum), zwakke weggebruikers, … Verbaliseren is echter geen jacht. We willen overtreders bewust maken van het gevaar dat ze voor zichzelf en voor anderen zijn wanneer ze zich niet aan de verkeersregels houden.

3. Analyse

Elke maand analyseren we de verkeersongevallen en –overtredingen op ons grondgebied. Op die manier kunnen we kort op de bal spelen wanneer we terugkerende problemen zien.

4. Verantwoording

Maandelijks worden de cijfers over verkeersveiligheid gerapporteerd. Ook de burger wordt via een open communicatie (via pers, website www.politie.be/5376/verkeer/controles, sociale media) op de hoogte gehouden van de acties en de resultaten.