Zelfs wanneer je ons niet ziet, staan we voor jou klaar!

wijk

De wijkinspecteur is een belangrijk aanspreekpunt binnen de politie.
Aarzel dus zeker niet om haar/hem aan te spreken of te contacteren!

Wat doet je wijkinspecteur voor jou?

  • Is het aanspreekpunt voor overlast- en leerbaarheidsproblemen.
  • Bemiddelt en geeft advies bij geschillen.
  • Brengt huisbezoeken aan recent verhuisden om de officiële inschrijving te regelen.
  • Verzamelt nuttige inlichtingen in de wijk door zichtbaar aanwezig te zijn.
  • Informeert en verwijst door naar de juiste instanties.
  • Zorgt mee voor de veiligheid in de buurt aan de schoolpoort.
  • Houdt extra toezicht bij afwezigheid.
  • Kaart onveilige of hinderlijke verkeerssituaties aan.
  • Houdt toezicht op signalisatie en onderhoud van het openbaar domein.

Weet je niet goed wie je wijkinspecteur is? De indelingen van de wijken kan je terugvinden op https://www.politie.be/5376/contact/diensten/wijkinspecteurs