Moet ik aangifte doen van een alarmsysteem?

Elk elektronisch alarmsysteem met buitensirene dat niet is aangesloten op een meldkamer, dient aangegeven worden bij het "Meldpunt alarmsysteem".

U bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het alarm bij het meldpunt. De aangifte gebeurt niet meer bij de lokale politie.

De aangifte kan digitaal via: https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthenticat…

Indien u geen elektronische kaartlezer heeft, kan u bij de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) een 'token' aanvragen via http://sma-help.fedict.belgium.be/nl/faq/hoe-vraag-ik-een-token-aan. Om een token aan te vragen, is een registratie nodig hebt via Fedict. Voor deze registratie heeft u dan toch weer een electronische kaartlezer nodig om uw ID-kaart te lezen. (Dit was in het verleden niet nodig, nu wel). U kan dit in Brussel laten registreren, maar gelukkig biedt Sint-Truiden (als lokaal registratiekantoor) ook een mogelijkheid om u te registreren.

Dit is: Afdeling burgerzaken

  • Administratief centrum - Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden
  • Tel. 011-70 14 14
  • Fax 011-70 14 39

Van zodra uw aangifte gebeurd is, ontvangt u jaarlijks een mail ter validatie van gegevens (dit enkel indien u uw mailadres heeft ingediend).
Deze mail wordt verstuurd vanuit de FOD Binnenlandse Zaken via volgend e-mailadres: noreply.spv@ibz.fgov.be.

Om een goede interventie te kunnen doen na een alarmmelding moeten de politiediensten over juiste informatie beschikken. Daarom moet de gebruiker van een alarmsysteem jaarlijks de gegevens van zijn systeem valideren. Zo wordt vermeden dat binnen een aantal jaar de databank vol met foute gegevens zit. De gegevens van een alarmsysteem die niet jaarlijks gevalideerd wordt, krijgt de status "niet gevalideerd".

Meer info en het nummer van de helpdesk vindt u tevens via volgende website: http://www.fedict.belgium.be/nl/support/pow/faq_aline.jsp

In geval van gebruiksproblemen met de website www.police-on-web, raden wij u aan om FEDICT te contacteren op het nummer 078/15 03 11 (keuze 4) tussen 8u en 18u (tijdens de werkdagen van federale overheidsdiensten).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 701911.