Privégebruik van een drone

Bij privégebruik van een drone, is er geen registratie,  attest van afstandspiloot, bewijs van bevoegdheid of toelating voor de vlucht  nodig.

Er zijn wel beperkingen aan dit privégebruik:

  • De drone kan enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
  • De drone is beperkt tot een maximale opstijgmassa van minder dan 1 kg.
  • De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 10 m boven de grond.
  • De vlucht mag enkel boven privéterrein plaats vinden. Indien het niet uw eigen privéterrein is, hebt u toestemming nodig van de eigenaar.
  • De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven.
  • De piloot moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Meer info: Drones | FOD Mobiliteit (belgium.be)

Opm: indien er een camera aan de drone wordt gehangen, is de camerawetgeving ook van toepassing!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 701911.