Inname openbaar domein?

Wanneer je een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen (enkele parkeerplaatsen of een gedeelte van de straat) die voor het verkeer weinig of geen hinder opleveren, dan moet je een aanvraag indienen voor de inname van dit openbaar domein.

Onder het openbaar domein wordt verstaan: de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Deze ruimte valt in de meeste gevallen onder het beheer van de gemeente, maar in bepaalde gevallen ook door het provinciebestuur of de Vlaamse Overheid.

In welke gevallen moet je een aanvraag indienen voor het innemen van het openbaar domein?

  • voor een verhuis (verhuiswagen, verhuislift, bepaalde personenauto's,...);
  • voor een levering van goederen (meubels, grote huishoudtoestellen,...);
  • voor de uitvoering van werken;
  • voor een werfinrichting (werfkeet, container, kraan, werfvoertuigen,... ) voor grotere werken

Gingelom en Nieuwerkerken

Die vergunning kan u aanvragen in de wijkkantoren van Gingelom en Nieuwerkerken.

Na een gunstig advies van de politie kunnen particulieren de signalisatieborden afhalen op de uitleendienst van de betrokken gemeente. Aannemers moeten zelf voor de signalisatieborden zorgen. Deze dienen steeds geplaatst te worden conform de voorwaarden van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

De kosten voor de inname worden rechtstreeks gefactureerd.

Sint-Truiden

Aanvragen dienen online te gebeuren via https://www.sint-truiden.be/inname-openbaar-domein of www.sint-truiden.be trefwoord inname (2 weken vooraf).

De betaling van het verschuldigde bedrag - dat automatisch berekend wordt - gebeurt overigens ook tijdens de aanvraag.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken via het contactformulier of telefonisch via 011 701911.