Je kreeg een GAS-boete voor een verkeersinbreuk?

GAS-boetes zijn sancties die de stad kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Dit is een manier om overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwenZo worden in Leuven verkeersinbreuken 'stilstaan en parkeren' en inbreuken op verkeersborden C3 en F103 gesanctioneerd met een GAS-boete.

Deze inbreuken zijn onderverdeeld in 2 categorieën:

 • Eerste categorie (€ 58)

  Voorbeelden:
  • Overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven
  • Parkeren in voetgangerszones
  • Parkeren in tegengestelde rijrichting
  • Onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf
  • Fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren
  • Overtreden van verkeersbord C3 (verboden toegang) of F103 (begin van een voetgangerszone)

    
 • Tweede categorie (€ 116)

  Voorbeelden:
  • Parkeren op het voetpad
  • Parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart Voor 'gedepenaliseerde parkeerinbreuken' (niet meer strafbaar volgens het strafwetboek) krijg je geen GAS-boete, maar een parkeerretributie.

Voorbeelden hiervan zijn: niet (voldoende) betalen in zone waar betalend parkeren geldt, geen parkeerschijf leggen in een blauwe zone of de maximumparkeertijd overschrijden …

Beroep

Ga je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar? Dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank.

 

Meer info?

Alle informatie over GAS-boetes in Leuven vind je hier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Leuven via het contactformulier of telefonisch via 016 210 611.