Wijkdienst Kortenberg

Wijkdienst Kortenberg
Telefoon

Wijkwerking is de hoeksteen van een naar de gemeenschap gerichte politiedienst en houdt het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politie in. De wijkdienst is de eerstelijnshulp waar inwoners terecht kunnen voor allerlei vragen en info. Wijkwerking houdt in dat de inspecteur zijn wijk kent (dit is een voortdurend proces), inspeelt op de noden van de inwoners, allerlei vragen afhandelt, probleemoplossend werkt, voorstellen uitwerkt ter verbetering van de verkeerssituatie binnen zijn wijk enz. Zo bestaan de taken van de wijkinspecteurs voornamelijk uit:

  • uitvoeren van kantschriften (schriftelijke opdrachten van het parket, onderzoeksrechter,... zoals verhoor van een getuige, nazicht van geleden schade,...)
  • controle van adreswijzigingen
  • opsporen en verhelpen van kleine ontluikende conflicten in de wijk
  • luisteren naar de klachten en de grieven van de bewoners en deze doorverwijzen naar de juiste diensten of zelf daadwerkelijk oplossingen aanbieden
  • toezicht en aanwezigheid op wijkgebonden activiteiten (bv. buurtfeesten)
  • uitvoeren van schooltoezicht
  • herbezoek bij slachtoffers van een inbraak(poging)
  • uitvoeren van afwezigheidstoezicht
  • bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders

De politiezone HerKo is onderverdeeld in 10 wijken (vijf in Herent en vijf in Kortenberg) met bijhorende wijkinspecteurs. De wijken werden zodanig ingedeeld dat elke wijkinspecteur ongeveer hetzelfde aantal inwoners onder zijn hoede heeft. Er werd ook rekening gehouden met de samenhorigheid van de bevolking en de eigenheid van de verschillende wijken.