Slachtofferbejegening - Jeugd & Gezin

Spoorwegstraat 6
3020 Herent

Telefoon

Slachtofferbejegening omvat de dienstverlening aan het slachtoffer door de politie, waarbij de eerste opvang en praktische bijstand van het slachtoffer, het verstrekken van basisinformatie en het opstellen van een correct proces-verbaal centraal staan. Iedere politieambtenaar is hiervoor opgeleid. Aangezien psychologische- of therapeutische hulpverlening niet onder de politietaken ressorteert, verwijst de politieambtenaar het slachtoffer indien nodig door naar een centrum voor slachtofferhulp dat zorgt voor verdere begeleiding.

De coördinatie van het aspect slachtofferbejegening wordt binnen politiezone HerKo uitgeoefend door een hoofdinspecteur. Hij ondersteunt, sensibiliseert en adviseert zijn collega's in deze materie. Slachtoffers kunnen bij hem terecht voor inlichtingen of om informatie in te winnen. Samen met het slachtoffer kan er vervolgens naar een oplossing gezocht worden of wordt bekeken welke instantie het slachtoffer verder kan helpen.