Controleactie tegen "afleiding achter het stuur"

Dinsdag 9 augustus organiseerde Politie HerKo van 11 tot 17 uur een gerichte controleactie tegen ‘afleiding achter het stuur’. De actie werd op voorhand aangekondigd en daar zijn verschillende redenen voor. 

Controleactie van 9 augustus  tegen afleiding aan het stuur

“Het boetebedrag voor het gebruik van elektronische apparatuur achter het (fiets)stuur ging recent fors de hoogte in. Dat hebben we via onze sociale media en de gemeentemagazines meegegeven aan onze inwoners”, vertelt persofficier Nick Gyselinck. “Daarnaast wil Politie HerKo trouw blijven aan haar sensibiliseringsbeleid. Om die reden wordt het merendeel van onze controles aangekondigd en geven we uitleg bij de thematiek”.

14 bestuurders werden betrapt met een Gsm achter het stuur. 1 bestuurder die druk bezig was op de Gsm bleek bovendien onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor een termijn van 15 dagen. De man mocht niet meer verder rijden en er werd een proces-verbaal opgesteld. Een hoeveelheid aangetroffen drugs werd inbeslaggenomen.

“Als politie willen we resultaten boeken, maar als het over verkeersveiligheid gaat zien we onze ploegen het liefste binnenrijden met lege boeteboekjes. Dit was bij deze actie dus duidelijk niet het geval en dat stemt tot nadenken”. Politie HerKo geeft aan de controles te herhalen en geeft de tip om haar sociale media goed in het oog te houden.