GAS-boete voor misbruik lachgas

In navolging van andere gemeenten en steden hebben de gemeenteraden van Herent en Kortenberg in het GAS-reglement een verbod opgenomen op het verkoop, bezit of gebruik van lachgas indien het bedoeld is voor het bekomen van een roeseffect. Een inbreuk op dit verbod kan aanleiding geven tot een administratieve geldboete tot 350 euro.

Patroon lachgas

Gebruikers van lachgas laten een lachgaspatroon leeglopen in een ballon en ademen vervolgens het gas via de ballon in. Via de longen komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar de hersenen.

Het inhaleren van lachgas zorgt onmiddellijk voor een korte euforische roes, maar brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee zoals duizeligheid, evenwichtsstoornissen, hoofdpijn, verwardheid, misselijkheid en flauwvallen. Het gebruik van lachgas zorgt bijgevolg voor een grotere kans op (verkeers)ongevallen en valpartijen. Daarnaast is er ook een risico op hart- of ademhalingsproblemen, met mogelijks bewusteloosheid, coma of erger tot gevolg.

Heeft u ergens lege lachgaspatronen (eventueel met ballonnen) gezien of gevonden? Meld dit dan zeker aan de lokale politie Herent-Kortenberg via het nummer 101.