Ophokplicht voor pluimvee

Update 06/04/2021 : Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

 

Afbeelding van <a href="https://pixabay.com/nl/users/lalelu2000-1242291/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1443716">Lalelu2000</a> via <a href="https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1443716">Pixabay</a>

Sinds 15/11/2020 moeten pluimvee en gehouden vogels opgehokt worden of afgeschermd zijn met behulp van netten. Dit geldt zowel voor professionele pluimveehouders als particulieren, ook in het geval je slechts enkele kippen houdt. De ophokplicht wordt opgelegd om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan en is voorlopig voor onbepaalde duur van kracht.

Op die manier kan pluimvee niet in contact komen met wilde vogels die mogelijks drager zijn van het virus. Om die reden moet het voederen en drenken van de dieren verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.

Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, openbare markten) zijn verboden zowel voor professionelen als voor particulieren.

Het vogelgriepvirus is enkel schadelijk voor pluimvee. Het is niet overdraagbaar op mensen.  

Meer info hierover vind je op de website van het FAVV.