Werken aan de Rijweg in Herent

Momenteel worden werken uitgevoerd in de Rijweg in Herent. Het deel tussen de Leo Meulemansstraat en de Schaffelkantstraat is daardoor tijdelijk éénrichtingsverkeer geworden, ook voor fietsers!

Leo Meulemansstraat

Fietsers die de Rijweg inrijden vanuit de Kouterstraat kunnen fietsen tot aan het kruispunt met de Leo Meulemansstraat. Vanaf dat punt moeten ze ofwel de voorziene omleiding volgen via de Leo Meulemansstraat, ofwel stappen fietsers af en gaan ze te voet verder op het voetpad in het deel tussen de Leo Meulemansstraat en de Schaffelkantstraat.

Gelieve de verkeersborden te respecteren. Politie HerKo zal regelmatig controleren. Aangezien de werken in de directe nabijheid van de school Schaffelkant doorgaan, zijn we waakzaam voor de veiligheid van alle weggebruikers en zeker van alle schoolgaande kinderen.