Nieuws

Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders is en blijft een dagelijks weerkerend probleem. Daarom slaan de lokale politie HerKo en de gemeentebesturen van Herent en Kortenberg de handen in elkaar door een sensibiliseringscampagne op touw te zetten rond het parkeren volgens de wegcode.