Een probleem met uw buur? Misschien kan burenbemiddeling helpen.

"Een goede buur is beter dan een verre vriend" zegt het spreekwoord. Nochtans heeft niet iedereen een goede verstandhouding met zijn buren. Bij burenruzies gaat het vaak om kleine, alledaagse problemen die grote frustraties teweegbrengen. Denk maar aan een hond die teveel blaft, een haag die niet gesnoeid wordt of een composthoop die voor geurhinder zorgt.

Om dergelijke problemen te verhelpen, bieden de gemeenten Herent en Kortenberg sedert oktober 2013 een gratis dienstverlening aan, namelijk: burenbemiddeling. De gemeenten doen hiervoor een beroep op vrijwilligers, dit zijn opgeleide burgers die in hun vrije tijd en onbetaald willen bemiddelen. De vrijwilligers worden aangesteld door een lokale coördinator, die de dienstverlening voor beide gemeenten coördineert. De uitbouw van het project wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.

De vrijwillige bemiddelaar zal eerst apart naar het verhaal van elke buur luisteren. Vervolgens worden de buren uitgenodigd om tijdens een gezamenlijk gesprek onder begeleiding van de bemiddelaars, op neutraal terrein het probleem uit te praten. De bemiddelaar blijft altijd onpartijdig en behandelt de inhoud van elk gesprek vertrouwelijk. De bemiddelaar zal zelf geen oplossing naar voor schuiven, maar helpt de partijen om onderling tot een overeenkomst te komen.

Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren en dat politie en justitie moeten tussenkomen. De bemiddeling verbetert bovendien de communicatie en verstandhouding tussen buren.

Inwoners van Kortenberg kunnen de dienst bereiken via :

Inwoners van Herent kunnen de dienst bereiken via :

Folder burenbemiddeling in de gemeenten Herent en Kortenberg (pdf, 3 MB).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 85 34 00.