Wijkwerking

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

Telefoon

GEMEENSCHAPSGERICHTE POLITIEZORG PUR SANG

Belangrijke schakel

Onze wijkinspecteurs vormen een belangrijke schakel tussen de bewoners, onze politiezone en de gemeentelijke diensten. Door hun positie dicht bij de burger zijn ze goed op de hoogte van wat er leeft en speelt op het vlak van veiligheid en leefbaarheid in hun wijken. Ze geven blijk van betrokkenheid bij de bezorgdheden van de burger en trachten maximaal probleemoplossend te werken. De wijkinspecteur wordt beschouwd als de oren en de ogen van het korps en wordt geacht om voornamelijk preventief en proactief te werken

Taken van de wijkinspecteur

De wijkinspecteurs zijn zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar voor alle inwoners van hun wijk, zonder onderscheid. Voor vele burgers zijn zij het gezicht van onze politiezone en een eerste aanspreekpunt om informatie te vragen of te geven. Voor alle problemen en bezorgdheden inzake veiligheid en leefbaarheid in de buurt kan u bij hen terecht. De politiezone Meetjesland Centrum gelooft in het principe van gedeeld eigenaarschap. Enerzijds betekent dit dat de inwoners van een bepaalde wijk of buurt “hun” wijkinspecteur moeten kennen en durven bevragen en contacteren. Anderzijds betekent gedeeld eigenaarschap ook dat de wijkinspecteur zich “eigenaar” voelt van zijn of haar wijk en zich ten volle inzet voor een aangename leefomgeving. Om dit te bewerkstelligen is het belangrijk dat wijkinspecteurs de tijd krijgen om effectief aanwezig te zijn in hun wijk.

Onze politiezone is ingedeeld in negen wijken. Elke wijk heeft één wijkinspecteur. Naast hun taken als wijkinspecteur zetten de leden van het wijkteam zich in voor verschillende projecten binnen onze politiezone. Zo is Inspecteur Kurt Van Holderbeke verantwoordelijk voor het project fietsdiefstallen en is inspecteur Ignace Verstraeten opgeleid tot diefstalpreventieadviseur en verleent advies op maat.

Bovendien beschikt ons wijkteam over een aantal medewerkers die over de grenzen van de wijken heen werken. Eerste hoofdinspecteur Steven Bekaert behandelt alle dossiers inzake naturalisatie en eerherstel. Inspecteur Lynn Gijsels is de referentieambtenaar domiciliefraude voor onze politiezone. Zij is tevens het aanspreekpunt voor het Rode Kruis opvangcentrum.

Inspecteur Karel Buysse is het aanspreekpunt voor alle jagers, sportschutters en wapenverzamelaars. Anneleen Huyghe neemt de administratie van het wijkteam voor haar rekening.

Diensthoofd van het wijkteam betreft commissaris Marino Longeville.