Wijkwerking

Raverschootstraat 67
9900 Eeklo

De politiezone Meetjesland Centrum wil streven naar een gemeenschapsgerichte politie.

De functie wijkwerking is "de hoeksteen" in deze filosofie en bestaat in het aanbieden van een zichtbare, aanspreekbare en contacteerbare politiedienst, die in haar werking maximaal georiënteerd is op de behoeften en verwachtingen van haar omgeving.

Het spreekt voor zich dat de wijkwerking als dusdanig een belangrijke plaats heeft in onze politieorganisatie.

In deze nieuwe politionele benadering is het dan ook zo dat het werk van de wijkinspecteurs meer moet inhouden dan de eerder "administratieve" taken.

Wijkinspecteurs zijn immers de ogen en oren van het korps. Ze staan nu eenmaal het dichtst bij de bevolking en voelen precies aan wat er leeft in hun wijk of buurt.

Omgekeerd moet ook de bevolking hun wijkinspecteur kennen en weten dat ze steeds bij deze persoon terecht kunnen met vragen en problemen.

De politiezone beschikt over 12 wijkinspecteurs, verdeeld over Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.